ช่องทางติดต่อ HIGHHUB

แฟนเพจ (Facebook)

สามารถ “ติดตาม” เฟสบุคแฟนเพจ HighHub ได้ ที่นี่ เพื่อติดต่อสอบถามสินค้า

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

อีเมล์ (EMAIL)

สามารถ “ส่งอีเมล์” ติดต่อทางธุรกิจกับ HighHub ได้ ที่นี่ หรือ @HighHub (ตอบกลับ 1 – 3 ชม.)

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

เทเลแกรม (Telegram)

สามารถ “เข้ากลุ่ม” เทเลแกรม HighHub ได้ ที่นี่ เพื่อติดตามข่าวสารและบอร์ดแคสสำคัญ

ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

หน้าร้านสำนักงานใหญ่ HighHub